Sökning av digitala TV-kanaler

I de flesta fall utförs sökning automatiskt av TVn.

I vissa fall är det nödvändigt att:

 • I menyn "Antenn" eller "Kabel" välj "Kabel"
 • I menyn "Välj operatör"  välj "Annan" eller "Övriga"
 • Om TVn frågar efter sökparametrar ange följande:
  DVB-system:  DVB-C
  Startfrekvens:  474 MHz (eller 474000 kHz)
  Symbolhastighet: 6900
  QAM:  256
  NätverksID: 41001

Vissa Samsung TV-apparater måste ställas på "Finland" som land vid första sökning.
Efter att sökning är genomförd kan man i menyerna ställa "Primär-" eller "Huvudspråk" för ljud och undertext tillbaka till "Svenska"