Hastighetsmätning

På webbsidan Bredbandskollen kan man mäta hastigheten på er uppkoppling. Tjänsten har utvecklats av PTS (Post- och Telestyrelsen) och drivs idag av Stiftelsen för Internetinfrastruktur. Mätningen är därför oberoende och opartisk.
 

Hastighetsmätning måste utföras på ett korrekt sätt för att få de verkliga siffrorna och det är desto mer viktigt ju snabbare abonnemang ni har valt.
Här beskriver vi flera sätt att mäta hastigheten, även de felaktiga.

 

Mät inte via Wi-Fi

Det vanligaste sättet som också över 90% av gångerna producerar felaktiga resultat är att mäta via sitt trådlösa Wi-Fi nätverk. På grund av de trådlösa nätverkens tekniska uppbyggnad uppnås aldrig samma prestanda som via de kabelbundna nätverk. Många faktorer kan påverka den ögonblickliga prestandan i ett trådlöst nätverk, såsom kanalen den trådlösa routern sänder på, störningar i luften, avstånd till datorn/surfplattan och även material i hushållets väggar. Eftersom så många olika saker kan påverka prestandan i ett trådlöst Wi-Fi nät är mätresultaten gjorda via det opålitliga och kan variera kraftigt vid olika mätningar.

 

Använd kabel

Hastigheten bör mätas med en "frisk" dator som inte på något sätt är "seg" som de kan ibland bli när de har blivit äldre och använts mycket. Datorn ska vara ansluten med kabel till hushållets router och kabeln ska vara hel, utan skarvar och av kategori CAT5 eller CAT6.

 

Är routern OK

I det fallet mätningen presenterar sämre siffror än vad abonnemanget bör leverera kan er hemmarouter vara problemet. Routrar, precis som all annan hemelektronik kan gå sönder oavsett ålder och märke. Det enklaste sättet att kontrollera om routern är anledningen till den låga hastigheten på er uppkoppling är att koppla bort den och ansluta er dator direkt till fibernodens bredbandsutgång med en kabel. Det kommer att ta upp till tre timmar innan dator får uppkoppling (läs supportinlägget om DHCP här) därefter kan en ny mätning utföras.

 

Andra orsaker

Orsaken till låga mätvärden kan också finnan i själva datorn som man mäter med. Följande är bekräftade (genom felsökning hos kunder) orsaker till hastighetsbortfall:

  • Antivirusprogram som skannar inkommande och utgående trafik
  • Mjukvarubrandväggar (även Windows inbyggda brandvägg)
  • Fildelningsprogram som körs i bakgrunden.
  • Ej uppdaterat system (webbläsare, Adobe Flash som används av Bredbandskollen)
  • Hög belastning på datorns CPU och hårddisk.

 

Rätt hastighet

Siffrorna på hastighetsmätningen ska ligga väldigt nära den nivån som man abonnerar på. De kommer dock aldrig vara exakt samma på grund av små förluster i elektroniken, sträckan och kopplingsvägen till mätservern hos Bredbandskollen. De små förlusterna är illustrerade i bilden nedan. Dessa finns alltid och kan inte förbättras av att t.ex. byta till en ny router.

 

Referensbilden nedan illustrerar en mätning hos en kund som abonnerar på Bredband 100
Mätningen är gjord med en stationär dator som är kopplad med en CAT6 kabel direkt på bredbandsutgången på en fibernod och det här mätresultatet är fullt godkänt.