IP adress och DHCP lease tid

En IP-adress är ett unikt identifikationsnummer som tilldelas all aktiv utrustning som ska ha tillgång till Internet.
Det utdelas en adress per uppkoppling och hushåll och utdelningen sker automatiskt och osynligt.

 

 

Läs gärna mer om vad en IP-adress är och dess användning på Wikipedia

https://sv.wikipedia.org/wiki/IP-adress

En IP-adress delas ut med en giltighetstid på två timmar och den tiden kallas för "lease". Om man kopplar en ny router istället för sin gamla under de timmarna kommer den nya routern inte få IP-adressen tilldelad förrän lease-tiden för den gamla routern har gått ut.  För att påskynda processen kan man innan man kopplar bort sin gamla router logga in på den och "släppa" IP-adressen manuellt genom en DCHP-release knapp i routerns gränssnitt.
Hur man loggar in på sin router står i instruktionsboken för den routern och proceduren kan skilja sig mellan olika märken och modeller på routrar.