TV-Net förser KKB Sandhammaren med fiber

TV-Net kommer att leverera fiber till samtliga hushåll inom det nya KKB området i Kävlinge.
Fibersignalerna levereras hela vägen in i lägenheterna och varje lägenhet får en egen fibernod för att säkerställa högsta möjliga kvalitet på signalerna.

Planerad inflyttning maj 2016.

Läs mer på KKBs hemsida.