Planerad grävning för fiber på Silvervägen Löddeköpinge

TV-Net har projekterat och planerat in grävning för fiber till samtliga hushåll på Silvervägen i Löddeköpinge.
 

Planeringsstadiet är nu avslutat och grävarbetena påbörjas v36.