Inventerings- och förbättringsarbeten

2018-10-11

Vi utför nu ett antal inventerings- och förbättringsarbeten i hela nätet. Personalen kommer att inventera markskåp och kopplingsstationer

Det innebär korta avbrot under dagtid som inte bör vara längre än 15 minuter. Avbrotten är planerade för dokumentation och inventering och är geografiskt begränsade, dvs. inte hela nätet på samma gång.

Vi beklagar besväret.