Fiber Lyckehusen

2015-02-13

Under mars månad kommer TV-Net påbörja grävning av fiber i området Lyckehusen i Löddeköpinge.
Området har länge varit intresserade för fibernät och det är äntligen dags för denna önskan att uppfyllas.

Vi informerar hushållen löpande och försöker besöka så många som möjligt, alternativt lägga informationsblad i brevlådan.

Ni som redan nu vill anmäla ert intresse kan göra det enkelt via mail. Skicka ett mail innehållande ert namn och adress till
dim@tv-net.se, så kommer vi kontaka er med mer information och förklaringar.