Avtalet upprättat mellan Canal Digital och Discovery Networks

2016-01-29

 

Samtliga kanaler som var släckta är nu tillbaka.