Fel på fiber i Löddeköpinge

2019-03-14

Vi har nu fiberfel i de södra delarna av Löddeköpinge på grund av skadedjur. 
Skadorna analyseras nu och vi uppdaterar info här när vi har preliminär åtgärdsplan
 

Uppdatering:  Skadorna  är mer omfattande än tidigare bedömt. Det påverkade fibersträckorna ska nu vara åtgärdade.
Vänligen hör av er till vår kundtjänst om ni fortfarande upplever problem på er anslutning och boka felavhjälpning.